Náše řemeslo

Péče o šperky

V první řadě je třeba mít na paměti, že šperk je umělecký předmět sloužící ke zdobení a jako takový má být rovněž používán. Z toho vyplývá, že šperky je nutno odkládat při hrubé práci, aby se předešlo jejich mechanickému poškození. Při kontaktu s čistícími prostředky a jinými chemikáliemi jako i kosmetickými přípravky může dojít k oxidaci povrchu šperku a tím i ke změně jeho povrchové úpravy. Povrchová úprava je rovněž ovlivňována zdravotním stavem, zvláště pak užíváním některých léků. Především stříbrné šperky výrazně reagují na změnu pH pokožky, tudíž změny povrchové úpravy šperku jsou i značně individuální v závislosti na uživateli. Při každodenním nošení šperku dochází také k zachytávání nečistot ve šperku a proto je třeba šperk minimálně jednou za rok odborně vyčistit. Pokud má být šperk na delší dobu odložen, je vhodné jej umístit do PVC sáčku, aby se vyloučila jeho oxidace.

Drahé kamený

Již v dávných dobách byl drahý kámen symbolem moci, důvodem ke vzniku obchodních cest, ale i zdrojem utrpení a válek. Drahé kameny se postupem času stávaly kultovními a ozdobnými předměty, znamením bohatství a úspěšnosti. Ve šperkařství se stalo využití přírodních kamenů nezbytnou a v dnešní době velmi vyhledávanou možností jak upoutat a zhodnotit samotný šperk.

Kontakt